چهارشنبه, 1 اسفند 1397
   صفحه اصلی       .   
               
تاریخچه شهر

سال تاسيس شهرداري زرنق : 1373

 

اسامي مديران شهرداري زرنق از سال 1373 تا سال 1392 شمسي

 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تاريخ خدمت

مدت خدمت

منتخب

استاندار    شورای شهر

 عکس

1

علی جهانگیری

شهردار

1373/04/01

1375/09/30

30 ماه

استاندار

-

 

2

داود ندیم القلند

شهردار

1375/10/01

1376/10/10

12ماه

استاندار

-

 


3


میرخلیل  غفارنژاد ملکی


شهردار


1376/10/14


1378/02/30


16 ماه


استاندار


-


4

عبداله جودت

شهردار

1378/05/21

1382/04/17

47 ماه

-

شورای شهر

 

5

مدد سمندری

شهردار

1382/06/22  

1385/09/01

38ماه 

-

شورای شهر

 

6

حبیب حقی صیفار

شهردار

1386/04/09  

1388/09/04

29 ماه

-

شورای شهر

 


7


افرنگ بیگ نژاد


شهردار


1389/05/19  


1391/05/20


24 ماه


-


شورای شهر8


یعقوب نجاتی


شهردار


1392/07/28


1395/03/01


31


 

-


شورای شهر9 

 

محمد رضا ایمانی


شهردار 

 1395/06/01

1396/06/01 

12 

 


شورای شهر

 

  


 آماربازدید کنندگان : 2233
:. پورتال شهرداری زرنق .:
DOURAN Portal V3.9.8.28
V3.9.8.28

ajaums

ارتودنسی

energy exploration

طراحی وب

snake

ترک

moai document